Volkstuinvereniging De Pionier

tuinierplezier voor jong en oud

Algemene informatie

Volkstuinvereniging “de Pionier” is opgericht in december 1962 en is daarmee één van de eerste verenigingen van de gemeente Dronten. De oprichtingsvergadering, onder voorzitterschap van dhr. Reinder Rook, vond plaats op 3 december ’62 in de schaftkantine van de Centrale Werkplaats.

De vereniging telt momenteel circa 340 leden en beschikt over een tuinoppervlakte van ruim 6 ha, verdeeld over drie tuincomplexen, te weten De Fazant, Landmaten en De Munten.

Tuincomplex “de Fazant” is gelegen in woonwijk de Fazant. Het is bereikbaar via De Reiger (eindpunt) en is 2 ha groot. Het is het oudste complex dat de vereniging momenteel in gebruik heeft. Het complex is verdeeld in tuintjes van 1 are. Waterpompen bevinden zich juist buiten het complex.

Het tweede en kleinste tuincomplex ligt in wijk de Landmaten en is bereikbaar via De Lopensaet. Het heeft een oppervlakte van 0,5 ha. Dit complex is onderverdeeld in 21 tuintjes van 1,5 are en 15 van 1 are. Het complex is rondom afgerasterd en beschikt over 2 waterpompen, aan weerszijden van het complex.

Het derde tuincomplex, tevens de grootste, genaamd “de Munten”, is gelegen in woonwijk De Munten, bereikbaar via de Beiersgulden, heeft twee ingangen met parkeerplaatsen. Het complex is onderverdeeld in 3 vakken: A, B en C. De vakken A en C zijn rechthoekig, vak B heeft een ronde vorm. Deze drie vakken zijn samen ruim 4 ha groot en verdeeld in 376 tuintjes. Vak B is tot in het middelpunt bereikbaar voor auto’s om te laden en te lossen. De schuur ter plaatse is bestemd voor materiaalberging van de vereniging. Ook zijn rond dit middelpunt voorzieningen gerealiseerd voor mindervalide tuinders. Deze kunnen beschikken over plantenbakken op zithoogte, bijvoorbeeld vanuit een rolstoel. Tevens is er een tuinhuis beschikbaar met water en elektriciteit. Een toilet met stromend water is aanwezig in het bergingsgebouw. Alle tuintjes op complex “de Munten” zijn bereikbaar via betonpaden van 1 meter breed, het hoofdpad in vak B is 3,5 meter breed. De uiterste afstand tussen een tuin en een waterpomp is 50 meter. Gele kadasterpijpjes geven de onderlinge tuinverdeling aan. Alle vakken zijn rondom afgesloten met een konijndichte afrastering.

Tot zover de beknopte informatie over volkstuinvereniging “de Pionier”.

Complex: Landmaten De Munten De Fazant
Oppervlakte: 0,5 ha ruim 4 ha 2 ha
Tuintjes: 45 are 376 are 193 are

Volkstuincomplex De Fazant

Volktuincomplex De Fazant


Volkstuincomplex De Munten

Volkstuincomplex De Munten


Volkstuincomplex De Landmaten

Volkstuincomplex De Landmaten