AVG Volkstuinvereniging De Pionier te Dronten – 18 mei 2018

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU. Op grond hiervan heeft de vereniging stappen ondernomen om ons hieraan te confirmeren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Omdat ook onze vereniging te maken heeft met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet worden is het volgende van belang.

Onze Volkstuinvereniging vraagt m.i.v. 18 mei 2018 (aspirant)leden om hun Aanhef, Voorletters, Achternaam, Voornaam, Adres, Postcode, Telefoonnummer & e-mailadres. De vragen m.b.t. geboortedatum en of men al eerder lid is geweest, vervallen. De vereniging kent een lid vervolgens een Lidnummer toe en voegt gegevens toe m.b.t. de toegewezen tuin. De penningmeester gebruikt de gegevens i.v.m. de facturering en de terrein- coördinatoren bij tuintoewijzing.

Tevens worden ze gebruikt om leden per post, e-mail, of telefoon te kunnen benaderen of informeren over zaken betreffende de tuin of andere verenigingszaken.

De verstrekte gegevens zijn alleen toegankelijk voor het bestuur en de tuincommissie.

Voor anderen zijn ze niet toegankelijk. Ze worden ook niet voor andere doeleinden dan hier beschreven gebruikt.

Leden kunnen altijd inzage krijgen in de geregistreerde gegevens. Ook kunnen gevonden fouten in de gegevens gecorrigeerd worden. Stuur voor dit doel een e-mail aan het bestuur van de vereniging.

Bij opzegging van een lidmaatschap, en na volledige afwerking daarvan, worden de persoonsgegevens verwijderd uit de ledenlijsten en lijsten m.b.t. tuintoewijzingen.

Wij maken gebruik van een website met beveiligde verbinding, de website maakt alleen gebruik van cookies die nodig zijn voor een juiste werking van de website.

Het e-mail contact met het bestuur verloopt via een beveiligde verbinding.

Op de website staan foto’s waarop mogelijk leden te zien zijn. Heeft u daar bezwaar tegen, neem dan contact op met het bestuur. Die foto’s zullen dan verwijderd worden. Indien nodig kunnen alle foto’s van de website verwijderd worden.

Heeft u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen of aanvullingen, neem dan contact op met het bestuur.

Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met persoonsgegevens dan kunt u eerst overleggen met het bestuur, komt u er niet uit dan  kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.