Per direct zoekt het bestuur een contactpersoon/bestuurslid voor het complex De Munten C die de leden die op Munten C tuinieren binnen het bestuur vertegenwoordigt. Wij vergaderen 6 keer per jaar. Enkele taken van het bestuurslid is onder andere controle tuinen/hekwerk, bestuurstaak. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris de heer Leijenaar. E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl

Ook wordt per direct gezocht een contactpersoon/bestuurslid voor het beantwoorden van technische vragen van leden en het delegeren van de werkzaamheden naar de vrijwilligers. Wij vergaderen 6 keer per jaar. Naast het coördinatoren vallen onder andere de volgende taken onder deze vacature, het beheer van de gereedschapsschuur en een bestuurstaak. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris de heer Leijenaar. E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl

Volkstuinvereniging De Pionier beheert drie volkstuincomplexen in Dronten.

De complexen liggen in de woonwijken De Fazant, De Landmaten en De Munten. Drie prachtig gelegen en goed onderhouden locaties met ruime mogelijkheden voor uw tuinpassie. Telen, genieten en vrijheid voelen. Op een tuin mogen onder voorwaarden kleine tuinhuisjes en kweekbakken worden geplaatst. Plaatsing echter altijd in overleg met het bestuur.

Kenmerkend aan de tuinen is de vruchtbare kleigrond die zelfs in droge zomers vocht vanuit de ondergrond aanvoert. Verspreid over de complexen zijn waterbronnen aangelegd waar de leden gebruik van mogen maken.

Het succes van onze vereniging wordt bepaald door de leden zelf. We zijn verenigd in onze hobby en onze passie voor het tuinieren. De kosten voor onze hobby zijn vertaald in lidmaatschap en tuinhuur. Een bijdrage in het bestuur of als vrijwilliger (actief of periodiek) wordt zeer gewaardeerd. 

Tot slot. De tuinregels en huishoudelijk reglement van onze vereniging zijn in de loop der jaren opgesteld door de leden van onze vereniging en geven ons allen handvatten hoe te gedragen en te handelen binnen de vereniging. Door lid te zijn of te worden van onze vereniging bent/gaat u akkoord met de afspraken die hierin vermeld staan. Wijzigingen van de tuinregels en huishoudelijk reglement vinden plaats in samenspraak en akkoord van de jaarlijkse ALV.

We wensen alle leden veel tuinplezier.

Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving.

Leden van Het Nieuwe Land hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen.

Bedankt voor jullie deelname aan Rabo ClubSupport! 

Naam: Volkstuinvereniging “De Pionier”
Bestedingsdoel: Toegankelijkheid complex de Fazant voor
Bedrag: € 260,37

De volledige uitslag vind je terug op onze website. Hier vind je ook de videoboodschap van onze Rabo ClubSupport ambassadeurs Erben Wennemars, Amara van Elst en Chaimae Fadis. Klik op onderstaande afbeelding om naar de website te gaan.

Tuinformulier 2023

Alleen mailen als u uw tuin opzegt, wijzigingen wenst door te geven of vragen/opmerkingen hebt!

In geval van wijziging of opzegging dient het ingevulde en ondertekende formulier vóór 7 november 2022 gemaild worden naar opgegeven mailadres in tuinbrief.

Tuinformulier 2023 in pdf | Tuinformulier 2023 in Microsoft Word

N.B.: Indien u uw tuin opzegt, dient u de tuin schoon op te leveren. Eventuele schuur of tuingereedschap, bak en/of bomen en struiken verwijderen, mits in overleg met het bestuur anders wordt besloten.

Bij het niet schoon opleveren van de tuin worden de opruimkosten aan de huurder doorberekend.

Tot slot enkele aandachtspunten:

  • Alle tuinen dienen per 1 december schoon en opgeruimd te zijn m.u.v. de wintergroenten.
  • De eerstvolgende jaarvergadering vindt plaats op dinsdag 14 februari 2023
    (De uitnodiging wordt geplaatst op de website)
  • Aardappels op strook A in 2023