Op complex De Landmaten kunnen voor komend seizoen geen aanvragen meer voor een tuin in behandeling worden genomen i.v.m. de overvolle wachtlijst op dit moment. Aspirant leden kunnen op complex De Munten wel een aanvraag doen. 

Volkstuinvereniging De Pionier beheert drie volkstuincomplexen in Dronten.

De complexen liggen in de woonwijken De Fazant, De Landmaten en De Munten. Drie prachtig gelegen en goed onderhouden locaties met ruime mogelijkheden voor uw tuinpassie. Telen, genieten en vrijheid voelen. Op een tuin mogen onder voorwaarden kleine tuinhuisjes en kweekbakken worden geplaatst. Plaatsing echter altijd in overleg met het bestuur.

Kenmerkend aan de tuinen is de vruchtbare kleigrond die zelfs in droge zomers vocht vanuit de ondergrond aanvoert. Verspreid over de complexen zijn waterbronnen aangelegd waar de leden gebruik van mogen maken.

Het succes van onze vereniging wordt bepaald door de leden zelf. We zijn verenigd in onze hobby en onze passie voor het tuinieren. De kosten voor onze hobby zijn vertaald in lidmaatschap en tuinhuur. Een bijdrage in het bestuur of als vrijwilliger (actief of periodiek) wordt zeer gewaardeerd. 

Tot slot. De tuinregels en huishoudelijk reglement van onze vereniging zijn in de loop der jaren opgesteld door de leden van onze vereniging en geven ons allen handvatten hoe te gedragen en te handelen binnen de vereniging. Door lid te zijn of te worden van onze vereniging bent/gaat u akkoord met de afspraken die hierin vermeld staan. Wijzigingen van de tuinregels en huishoudelijk reglement vinden plaats in samenspraak en akkoord van de jaarlijkse ALV.

We wensen alle leden veel tuinplezier.