Volkstuinvereniging De Pionier

tuinierplezier voor jong en oud

Vacant bestuurslid/contactpersoon

18/01/2019  - Per direct zoekt het bestuur een contactpersoon/bestuurslid voor het complex De Munten B die de leden die op Munten B tuinieren binnen het bestuur vertegenwoordigt. Wij vergaderen 6x per jaar.

Enkele taken van het bestuurslid is o.a. het beheer van de gereedschapsschuur, controle tuinen/hekwerk, bestuurstaak. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris dhr. Leijenaar. 
E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl
                                                                                                                               

logo