Volkstuinvereniging De Pionier

tuinierplezier voor jong en oud

Bestuurders gezocht

15/03/2021 - Per direct zoekt het bestuur een contactpersoon/bestuurslid voor het complex De Munten C die de leden die op Munten C tuinieren binnen het bestuur vertegenwoordigt. Wij vergaderen 6x per jaar. Enkele taken van het bestuurslid is o.a. controle tuinen/hekwerk, bestuurstaak. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris dhr. Leijenaar. E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl

Ook per direct gezocht een contactpersoon/bestuurslid voor het beantwoorden van technische vragen van leden en het delegeren van de werkzaamheden naar de vrijwilligers. Wij vergaderen 6x per jaar. Naast het coördinatoren vallen o.a. de volgende taken onder deze vacature, het beheer van de gereedschapsschuur en een bestuurstaak. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris dhr. H. Leijenaar. E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl

logo