Volkstuinvereniging De Pionier

tuinierplezier voor jong en oud

Bestuurders gezocht

15/03/2021 - Per direct zoekt het bestuur een contactpersoon/bestuurslid voor het complex De Munten C die de leden die op Munten C tuinieren binnen het bestuur vertegenwoordigt. Wij vergaderen 6x per jaar. Enkele taken van het bestuurslid is o.a. controle tuinen/hekwerk, bestuurstaak. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris dhr. Leijenaar. E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl

Ook per direct gezocht een contactpersoon/bestuurslid voor het beantwoorden van technische vragen van leden en het delegeren van de werkzaamheden naar de vrijwilligers. Wij vergaderen 6x per jaar. Naast het coördinatoren vallen o.a. de volgende taken onder deze vacature, het beheer van de gereedschapsschuur en een bestuurstaak. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris dhr. H. Leijenaar. E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl

Coronavirus en VTV De Pionier

26-03-2020 | Aangescherpte maatregelen inzake coronavirus

De regering heeft nieuwe, verscherpte maatregelen afgekondigd in de aanpak van de coronavirus. 

Uitgangspunt voor iedereen, dus ook voor tuinders, is: blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus mag je halen als jij en je huisgenoten gezond zijn. De frisse neus kun je op de tuin halen. Wil je ondanks het advies om vooral thuis te blijven toch naar de tuin, doe dit  dan bij voorkeur alleen of met een huisgenoot. 

Hou altijd, dus ook op de tuin, minimaal 1.5 meter afstand van anderen. Ontvang geen andere mensen op je tuin. 

Alle gemeenschappelijke gebouwen worden gesloten, waaronder de gereedschapsschuur, het toilet en het verenigingsgebouw.

Voorkomen moet worden dat de gemeente overgaat tot sluiting van de tuincomplexen.

Graag de website regelmatig bekijken i.v.m. wijzigingen.

Het bestuur van VTV "De pionier".    

 

logo