Volkstuinvereniging De Pionier

tuinierplezier voor jong en oud

Tuinformulier 2020

15/10/2019 - Begin van deze maand is de tuinbrief digitaal en per post verspreid. Heeft u de tuinbrief niet ontvangen dan hebben wij waarschijnlijk niet uw juiste e-mailadres of adres in onze ledenadministratie. Geef in dit geval uw juiste gegevens door bij uw tuincomplex contactpersoon (uitgifte tuinen). Onderstaand kunt u het tuinformulier downloaden en gebruiken om wijzigingen door te geven. Doe dit dan alstublieft vóór 6 november 2019!

PDF versie

 

Vacant bestuurslid/contactpersoon

18/01/2019  - Per direct zoekt het bestuur een contactpersoon/bestuurslid voor het complex De Munten B die de leden die op Munten B tuinieren binnen het bestuur vertegenwoordigt. Wij vergaderen 6x per jaar.

Enkele taken van het bestuurslid is o.a. het beheer van de gereedschapsschuur, controle tuinen/hekwerk, bestuurstaak. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris dhr. Leijenaar. 
E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl
                                                                                                                               

logo