9 november 2023 – Op complex De Landmaten kunnen voor komend seizoen geen aanvragen meer voor een tuin in behandeling worden genomen i.v.m. de overvolle wachtlijst op dit moment. Aspirant leden kunnen op complex De Munten wel een aanvraag doen. 

Volkstuinvereniging ‘De Pionier’ beschikt in Dronten over drie volkstuincomplexen. Iedereen die ouder is dan 16 jaar en in Dronten woont, kan een tuin huren. Het lidmaatschap van de vereniging is gekoppeld aan de huur van een tuin (1 are (100 m2), 1,5 are (150 m2) of 2 are (200 m2). De kosten per are bedragen met ingang van het seizoen 2024 € 32,50 per jaar en de kosten voor het lidmaatschap € 10,00 per jaar.

(Bij nieuwe leden wordt vanaf 20 maart 2024 een waarborgsom ad € 100,00 in rekening gebracht.)

Bij de beëindiging van de huur en het lidmaatschap dient de tuin volgens de regels van het huishoudelijk reglement schoon te worden opgeleverd.

Als dat niet is gebeurd en door het bestuur kosten moeten worden gemaakt om de tuin alsnog in de juiste staat op te leveren, dan worden deze in eerste instantie verrekend met de waarborgsom.

Aanmeldformulier

U kunt zich als lid aanmelden bij één van de bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de tuinuitgifte. Voor ieder tuinencomplex is er een contactpersoon die u meer kan vertellen over de beschikbaarheid van tuinen.
Download desgewenst hier het aanmeldformulier (MS Word versie) (PDF versie), vul het volledig in en mail het aanmeldformulier naar het bestuurslid dat de uitgifte verzorgt van het complex waar u graag een tuin zou willen hebben. (zie mailadres in het formulier). Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLKSTUINVERENIGING DE PIONIER PER 11 FEBRUARI 2020

STATUTEN VOLKSTUINVERENIGING DE PIONIER PER 3 MAART 2000


Onderstaand formulieren om mutaties of uitschrijving door te geven

Download hier het mutatieformulier (MS Word versie) (PDF versie)
Download hier het uitschrijfformulier (MS Word versie) (PDF versie)4