Volkstuinvereniging De Pionier

tuinierplezier voor jong en oud

Vacant bestuurslid/contactpersoon

18/01/2019  - Per direct zoekt het bestuur een contactpersoon/bestuurslid voor het complex De Munten B die de leden die op Munten B tuinieren binnen het bestuur vertegenwoordigt. Wij vergaderen 6x per jaar.

Enkele taken van het bestuurslid is o.a. het beheer van de gereedschapsschuur, controle tuinen/hekwerk, bestuurstaak. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris dhr. Leijenaar. 
E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl
                                                                                                                               

Bestuur & contact

Samenstelling bestuur Volkstuinvereniging ‘De Pionier’

Voorzitter Dhr. W.Esselink
voorzitter@vtvdepionier.nl
tel: 0321-785403
Penningmeester Dhr. L. Griffioen penningmeester@vtvdepionier.nl
tel: 0321-382611
Secretaris Dhr. H.Leijenaar secretaris@vtvdepionier.nl
tel: 0321-318520
contact/uitgifte De Fazant Dhr. K.Dillen k.dillen@vtvdepionier.nl
tel: 06-19510244
contact/uitgifte
De Landmaten
Dhr. L.J. van der Pligt ljvanderpligt@vtvdepionier.nl
tel: 0321-380680
uitgifte De Munten Dhr. C. van der Wel c.vanderwel@vtvdepionier.nl
tel: 0321-318093
contact De Munten  Dhr. J.Otter j.otter@vtvdepionier.nl tel: 06-38326828
contact De Munten  Dhr. A.Bos a.bos@vtvdepionier.nl tel: 06-44822320
contact De Munten Vacant
   
Website/Algemeen Dhr. H.Vermaak h.vermaak@vtvdepionier.nl tel: 0321-380188

Heeft u belangstelling voor een tuin op complex De Munten, De Fazant of De Landmaten? 
Mail dan svp uw aanvraag naar de betreffende contactpersoon die verantwoordelijk is voor de uitgifte op het betreffende complex.