Volkstuinvereniging De Pionier

tuinierplezier voor jong en oud

Bestuur & contact

Samenstelling bestuur Volkstuinvereniging ‘De Pionier’

Voorzitter Dhr. W.Esselink
voorzitter@vtvdepionier.nl
tel: 0321-785403
Penningmeester Dhr. L. Griffioen penningmeester@vtvdepionier.nl
tel: 0321-382611
Secretaris Dhr. H.Leijenaar secretaris@vtvdepionier.nl
tel: 0321-318520
contact/uitgifte De Fazant Dhr. P. Hermelink p.hermelink@vtvdepionier.nl
tel: 06-10865425
contact/uitgifte
De Landmaten
Dhr. L.J. van der Pligt ljvanderpligt@vtvdepionier.nl
tel: 0321-380680
uitgifte De Munten Dhr. C. van der Wel c.vanderwel@vtvdepionier.nl
tel: 0321-318093
contact De Munten B Dhr. J.Kleis j.kleis@vtvdepionier.nl tel:06-14870217 
contact De Munten C Vacant vacant@vtvdepionier.nl tel:
contact De Munten A Mevr. J.Span j.span@vtvdepionier.nl tel: 06-49614728
Algemeen Vacant    

Heeft u belangstelling voor een tuin op complex De Munten, De Fazant of De Landmaten? 
Mail dan svp uw aanvraag naar de betreffende contactpersoon die verantwoordelijk is voor de uitgifte op het betreffende complex.
 

Bestuurders gezocht!

Per direct zoekt het bestuur een contactpersoon/bestuurslid voor het complex De Munten C die de leden die op Munten C tuinieren binnen het bestuur vertegenwoordigt. Wij vergaderen 6x per jaar. Enkele taken van het bestuurslid is o.a. controle tuinen/hekwerk, bestuurstaak. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris dhr. Leijenaar. E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl

Per direct gezocht een contactpersoon/bestuurslid voor het beantwoorden van technische vragen van leden en het delegeren van de werkzaamheden naar de vrijwilligers. Wij vergaderen 6x per jaar. Naast het coördinatoren vallen o.a. de volgende taken onder deze vacature’ het beheer van de gereedschapsbestuur en een bestuurstaak. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris dhr. H. Leijenaar. E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl