Volkstuinvereniging De Pionier

tuinierplezier voor jong en oud

Bestuur & contact

Samenstelling bestuur Volkstuinvereniging ‘De Pionier’

Voorzitter Dhr. W.Esselink
voorzitter@vtvdepionier.nl
tel: 0321-785403
Penningmeester Dhr. L. Griffioen penningmeester@vtvdepionier.nl
tel: 0321-382611
Secretaris Dhr. H.Leijenaar secretaris@vtvdepionier.nl
tel: 0321-318520
contact/uitgifte De Fazant Dhr. K.Dillen k.dillen@vtvdepionier.nl
tel: 06-19510244
contact/uitgifte
De Landmaten
Dhr. L.J. van der Pligt ljvanderpligt@vtvdepionier.nl
tel: 0321-380680
uitgifte De Munten Dhr. C. van der Wel c.vanderwel@vtvdepionier.nl
tel: 0321-318093
contact De Munten B Dhr. J.Kleis j.kleis@vtvdepionier.nl tel:06-14870217 
contact De Munten C Dhr. A.Bos a.bos@vtvdepionier.nl tel: 06-44822320
contact De Munten A Mevr. J.Span j.span@vtvdepionier.nl tel: 06-49614728
Algemeen Vacant    

Heeft u belangstelling voor een tuin op complex De Munten, De Fazant of De Landmaten? 
Mail dan svp uw aanvraag naar de betreffende contactpersoon die verantwoordelijk is voor de uitgifte op het betreffende complex.
 

Vrijwilligersdag 18 april vervalt

26/03/2020  -  Vanwege de coronavirus  vervalt de vrijwilligersdag die gepland staat voor zaterdag 18 april.