Het bestuur kijkt terug op een gemoedelijke en goed bezochte ledenvergadering 2020 op 11 februari. Tijdens de vergadering stemde de ALV in met het vernieuwde huishoudelijk reglement, een borgsom voor nieuwe leden en een verhoging van 2,50 euro naar 5 euro voor het lidmaatschap. Daarnaast werd er afscheid genomen van bestuurslid dhr. H. Vermaak na 2 bestuurstermijnen van 3 jaar, hij stelde zich niet opnieuw beschikbaar voor een derde bestuurstermijn.  Dhr. J. Otter neemt afscheid van het bestuur na 2 jaar. We bedanken ze hartelijk voor hun inzet en bijdrages afgelopen jaren.

Voor de pauze werden vele mooie prijzen verloot onder de leden. De prijzen werden beschikbaar gesteld door Welkoop Dronten en De Groot Diervoeders B.V.

Na de pauze werd er een lezing verzorgd door Dhr. Vedelaar van Delphy met als thema “Water in groengewassen”. Een zeer interessant onderwerp waarbij o.a. de kwaliteit van het water werd besproken en overdaad aan water geven werd toegelicht. Een eyeopener voor vele aanwezigen. We danken dhr. Vedelaar voor het delen van zijn kennis. De presentatie is hier in pdf versie terug te lezen.

Tags: