Volkstuinvereniging De Pionier

tuinierplezier voor jong en oud

Voor jong en oud


Een volkstuin is er niet alleen voor de gepensioneerde mannen onder ons. Integendeel, de belangstelling onder jongeren en vrouwen neemt de laatste jaren sterk toe. 

Jonge gezinnen nemen de kinderen mee naar de moestuin en zij leren daar spelenderwijs hoe de natuur werkt. Ze leren van groei en bloei. Maar ook ouderen nemen geregeld hun kleinkinderen mee.

Gezellig met opa en oma harken, zaaien, verzorgen en oogsten. En zelf ondervinden wat er in de natuur gebeurd en dat een aardappel en een bloemkool niet in de fabriek worden gemaakt. 

Een opkomende trend is dat basisscholen steeds vaker buitenactiviteiten willen ondernemen en bijvoorbeeld met hun leerlingen een moestuin gaan opzetten en onderhouden. Als volktuinvereniging De Pionier juichen we dit zeker toe en stellen we graag een stukje grond beschikbaar als dat mogelijk is.

Zo is vorig jaar op complex De Munten, KBS de Klimboom gestart met een buitenlokaal en dit jaar zal SPIL basisschool De Brandaris ook starten met een buitenlokaal maar dan op complex De Fazant.

Op de website buitenlokaaldeklimboom.nl staat het succes van KBS de Klimboom beschreven.

tuinieren voor jong en oud