Voor de leden van complex “De Munten” is vanaf zaterdag 19 december meerdere kruiwagens rundermest af te halen. 

De mest is gestort op de parkeerplaats van complex B.

Om de kosten te dekken; vragen wij van de leden een kleine bijdrage  van € 1,00 per kruiwagen.  

Bij de mesthoop staat een glazen pot waar je het geld in kunt doen. 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van VTV “De Pionier”