Volkstuinvereniging De Pionier

tuinierplezier voor jong en oud

Tuin huren

Volkstuinvereniging ‘De Pionier’ beschikt in Dronten over drie volkstuincomplexen. Iedereen die ouder is dan 16 jaar en in Dronten woont, kan een tuin huren. Het lidmaatschap van de vereniging is gekoppeld aan de huur van één tuin (100 m2, 150 m2 of 200 m2). De kosten per are bedragen € 20,00 per jaar + € 5,00 lidmaatschap per jaar.

Bij nieuwe leden wordt vanaf 1 april 2020 een waarborgsom ad € 80,00 in rekening gebracht.

Bij de beëindiging van het lidmaatschap en de huur en de huur dient volgens het huishoudelijk reglement de tuin schoon te worden opgeleverd.

Als door het bestuur kosten moeten worden gemaakt om de tuin alsnog in de juiste staat op te leveren, dan worden deze in eerste instantie verrekend met de waarborgsom.  

Aanmeldformulier
U kunt zich als lid aanmelden bij één van de bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de tuinuitgifte. Voor ieder tuinencomplex is er een contactpersoon die u meer kan vertellen over de beschikbaarheid van tuinen.
Download desgewenst hier het aanmeldformulier (PDF versie), vul het volledig in en mail het aanmeldformulier naar het bestuurslid dat de uitgifte verzorgt van het complex waar u graag een tuin zou willen hebben. (zie pagina Bestuur & contact) Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLKSTUINVERENIGING DE PIONIER PER 11 FEBRUARI 2020

STATUTEN VOLKSTUINVERENIGING DE PIONIER PER 3 MAART 2000