Beste leden van Volkstuinvereniging De Pionier,

Op 3 december 1962, dit jaar 60 jaar geleden, vond de oprichtingsvergadering plaats van de Volkstuinvereniging in de schaftkantine van de Centrale Werkplaats van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, onder voorzitterschap van de heer Rook samen met secretaris de heer Postma, penningmeester de heer van de Mheen en bestuurslid de heer Sijmonsma. Sinds 1977 is de vereniging voorzien van de naam “De Pionier”.

We hebben het 60-jarig bestaan van de vereniging dit jaar helaas niet kunnen vieren met een activiteit op de ledenvergadering.

Een 60 jarig jubileum is toch wel weer een bijzondere mijlpaal binnen de vereniging. Als bestuur hebben wij gezocht naar een activiteit om dit te gedenken. Op zaterdag 14 mei nodigen wij alle leden uit om tussen 09.00 uur en 11.00 uur op de locatie waar u tuiniert een groenbemester op te halen. (Voor de leden die tuinieren op ‘De Munten’ ligt de groenbemester klaar op ‘Munten B’)

De groenbemester, Japanse Haver, is een uitstekende groenbemester, die ook bijzonder geschikt is voor late inzaai. De gewenste zaaitijd ligt tussen half Juli en half September. De zaaihoeveelheid bedraagt 75 tot 100 gram per 10m2.

Japanse Haver komt zeer snel op, maakt veel gewas en is daardoor sterk tegen onkruid. De planten wortelen erg diep, zijn weinig structuurgevoelig en dragen bij aan een evenwichtig bodemleven. Het gewas kan wel tegen de eerste nachtvorst, maar zal bij strenge vorst doodvriezen. Japanse haver is als alternatief voor Tagetes ook geschikt om aaltjes te bestrijden.

Graag zien wij op zaterdag 14 mei alle leden op één van onze complexen.

Met vriendelijke groet, Het Bestuur