Beste leden van VTV De Pionier

Onze tuinvereniging heeft zich aangemeld voor Rabo ClubSupport.

Leden van de Rabobank Flevoland kunnen hun stemmen uitbrengen op de verenigingen die zich hebben opgegeven.
Ieder lid van de Rabobank mag maximaal drie stemmen uitbrengen aan drie verschillende verenigingen dus één stem per vereniging.

Met het geldbedrag willen wij proberen op het complex De Fazant een ontmoetingsplek te maken, die toegankelijk is voor scootmobielen en rolstoelen.
Help ons en ga stemmen als u dat mag. Ook partners, kinderen en vrienden kunnen hun stem uitbrengen via de Rabo-app of hun website.

Namens het bestuur alvast bedankt voor uw hulp.

W. Esselink.