Het stemmen voor onze vereniging voor de RABO clubactie kan weer

Het doel is weer de toegang op ons complex De Fazant voor mensen die van een rollator en of een rolstoel gebruik maken te verbeteren.

We zijn bezig on de eerste tuin bij de ingang om te bouwen tot een ontmoetingstuin. De ingang is nog niet bestraat en daarvoor willen we de opbrengst gebruiken.
Daarnaast willen we een kweekbak op hoogte realiseren zodat daar door de doelgroep gebruik van gemaakt kan worden.

Gebleken is dat er behoefte is voor leden en ex leden die hun tuin om gezondheidsreden moesten opgeven
om toch verbonden te blijven met de volkstuin.