UITNODIGING voor LEDEN

61e ledenvergadering van
Volkstuinvereniging “de Pionier”

De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 14  februari 2023 in de grote zaal van

kerk/zalencentrum “Open Hof”, De Zuid 2, 8251 BH Dronten.

Aanvang vergadering: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Mededeling: 

Aardappelen in 2023 telen op de A-strook.
(Alle tuinen zijn ingedeeld in drie stroken i.v.m. de aardappelteelt  De A-strook is de strook waar het paaltje met nummer aanduiding van de tuin in de grond staat.)

AGENDA LEDENVERGADERING
 1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter de heer W. Esselink
 1. Digitale jaarverslagen d.d. Februari 2021/2022 (zie bijlage A en bijlage B).
 1. Jaarverslag 2022 en aandachtspunten 2023 (Zie bijlage C).
 1. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend (1e herverkiezing)  en herkiesbaar Johan Kleis en Joyce Span.
 • Voorgedragen: Diederik Kraak (mede-coördinator Munten B)
  namen van (tegen)kandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering worden ingeleverd bij het secretariaat, De Ontmoeting 50 (secretaris@vtvdepionier.nl)
 1. Wijziging Huishoudelijk Reglement. (zie Bijlage D).
 1. Financieel jaarverslag 2022, penningmeester (zie bijlage E).
 1. Verslag kascommissie.
 1. Begroting 2023, penningmeester (zie bijlage F).
 1.  Rondvraag.
 1. Pauze met verloting.(met dank aan Welkoop en Fa. De Groot)
 1. Inleiding en visie ontmoetingsplaats complex “De Fazant” door Marlies Zwanenburg.
  (Bijlage G)
 1. Sluiting.
Tags: