Volkstuinvereniging De Pionier

tuinierplezier voor jong en oud

Mededelingen

 • 15/03/2021 - Per direct zoekt het bestuur een contactpersoon/bestuurslid voor het complex De Munten C die de leden die op Munten C tuinieren binnen het bestuur vertegenwoordigt. Wij vergaderen 6x per jaar. Enkele taken van het bestuurslid is o.a. controle tuinen/hekwerk, bestuurstaak. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris dhr. Leijenaar. E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl
 • Ook per direct gezocht een contactpersoon/bestuurslid voor het beantwoorden van technische vragen van leden  en het delegeren  van de werkzaamheden naar de vrijwilligers Wij vergaderen 6x per jaar. Naast het coördinatoren vallen o.a. de volgende taken onder deze vacature, het beheer van de gereedschapsschuur en een bestuurstaak. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris dhr. H. Leijenaar. E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl
 • 21/02/2020 - Het bestuur kijkt terug op een goed bezochte en gemoedelijke ledenvergadering 2020 op 11 februari jl. Tijdens de vergadering stemde de ALV in met het vernieuwde huishoudelijk reglement, een borgsom van 80 euro voor nieuwe leden en een verhoging van 2,50 euro naar 5 euro voor het lidmaatschap. Daarnaast werd er afscheid genomen van bestuurslid dhr. H. Vermaak na 2 bestuurstermijnen van 3 jaar, hij stelde zich niet opnieuw beschikbaar voor een derde bestuurstermijn.  Dhr. J. Otter neemt afscheid van het bestuur na 2 jaar. We bedanken ze hartelijk voor hun inzet en bijdrages afgelopen jaren.

  Vrijwilligers voor het plaatsen alsmede onderhoud van de pompen zijn dhr. A de Munnik en dhr. H Vermaak. Extra hulp is altijd welkom.

  Ook dit jaar zullen er weer 2 vrijwilligersdagen worden gehouden op de tuincomplexen.

  Voor de pauze werden vele mooie prijzen verloot onder de leden. De prijzen werden beschikbaar gesteld door Welkoop Dronten en De Groot Diervoeders B.V. 

  Na de pauze werd er een lezing verzorgd door Dhr. Vedelaar van Delphy met als thema "Water in groengewassen". Een zeer interessant onderwerp waarbij o.a. de kwaliteit van het water werd besproken en overdaad aan water geven werd toegelicht. Een eyeopener voor vele aanwezigen. We danken dhr. Vedelaar voor het delen van zijn kennis. De presentatie is hier in pdf versie terug te lezen.


  Huishoudelijke reglement per 11 februari 2020

  Een volledig verslag van de ledenjaarvergadering volgt op later.


  Om de PDF's te openen heeft u Adobe Reader nodig.
  (vinkjes bij optionele aanbiedingen kunt u weghalen)

 • 06/09/2019 - Volkstuinvereniging De Pionier houdt op zaterdag 12 oktober een vrijwilligersdag voor haar leden op complexen De Munten en De Fazant. Op deze dag worden allerlei klussen verricht om onze complexen De Munten en De Fazant op orde en netjes te houden. Daarnaast is dit mooie gelegenheid om andere tuinders te leren kennen. U kunt zich aanmelden bij de contactpersoon van het complex waar u tuiniert. We starten om 9.00 uur en om 12.00 uur stoppen we. We hopen op uw aanmelding en opkomst, als u zelf wat te drinken meeneemt zorgen wij voor de versnapering tijdens de pauze. Op complex De Landmaten zal geen vrijwilligersdag worden gehouden.
 • 11/07/2019 - Verslag Algemene ledenvergadering 2019 van dinsdagavond 12 februari is na te lezen op de website. Verslag ALV 2019 openen....
 • 12/03/2019 - 13 April 2019 vrijwilligersdag! VTV De Pionier houdt op zaterdag 13 april een vrijwilligersdag voor haar leden op alle complexen. Op deze dag worden allerlei klussen verricht om onze complexen op orde en netjes te houden. Daarnaast is dit mooie gelegenheid om andere tuinders te leren kennen. U kunt zich aanmelden bij de contactpersoon van het complex waar u tuiniert. We starten om 9.00 uur en om 12.00 uur stoppen we. Op complex De Fazant willen we de singel schoonmaken. Op complex De Landmaten is een verzakt tegelpad dat we willen herstellen. Op complex De Munten zijn een aantal niet verhuurde tuinen die we willen schoonmaken en inzaaien met bloemmengsel of willen afdekken met zeil en willen we de randen om het hekwerk van het complex schoffelen. We hopen op uw aanmelding en opkomst, als u zelf wat te drinken meeneemt zorgen wij voor de versnapering tijdens de pauze.
 • 18/01/2019 - Oproep Algemene ledenvergadering 2019 op dinsdagavond 12 februari. Het bestuur roept alle leden op voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 februari 2019 in de grote zaal van kerk/zalencentrum “Open Hof”, De Zuid 2 in Dronten, aanvang om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur: de koffie staat klaar!).
 • 18/01/2019 - Per direct zoekt het bestuur een contactpersoon/bestuurslid voor het complex De Munten C die de leden die op Munten B tuinieren binnen het bestuur vertegenwoordigt. Wij vergaderen 6x per jaar. Enkele taken van het bestuurslid is o.a. controle tuinen/hekwerk, bestuurstaak. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris dhr. Leijenaar. E-mail: secretaris@vtvdepionier.nl      
 • 3/10/2018 - Onderstaand kunt u het tuinformulier downloaden en gebruiken om wijzigingen door te geven. Doe dit vóór 5 november 2018!
 • 16/05/2018 - De Pionier zoekt mensen die van tuinieren houden.De volkstuin vereniging de Pionier zoekt mensen die een jaar voor slechts 2.50 euro willen tuinieren.Op het complex aan de Munten zijn nog tuinen die niet verhuurd zijn. Dat is jammer,want het is goede vruchtbare grond Ideaal voor de teelt van o.a. bonen,sla boerenkool pompoenen courgettes.Daarom heeft de vereniging een aanbod voor beginnende tuinders. Als je nu lid wordt voor €2,50 krijg je voor de rest van het jaar een tuin gratis ter beschikking.<br />(Deze actie is afgelopen)
 • 25/04/2018 - De zwengelwaterpompen op alle tuincomplexen zijn geïnstalleerd. Om de waterpomp goed te gebruiken dient men eerst een bakje water in de opening aan de bovenkant van de waterpomp gieten, scheelt een hoop arbeid en spaart de waterpomp. Eventuele problemen met de waterpomp kunt u melden bij de contactpersoon van uw complex, telefonisch of per e-mail.
 • 20/04/2018 - Afgelopen week zijn op complexen De Munten en De Landmaten de waterpompen geïnstalleerd. Helaas zijn we tot de ontdekking gekomen dat sommige waterpomp-onderdelen (zuigers) niet meer zijn te gebruiken, deze onderdelen zijn in bestelling. Zodra de onderdelen binnen zijn zullen de pompen op complex De Fazant ook worden geïnstalleerd. Om de waterpomp goed te gebruiken dient men eerst een bakje water in de opening aan de bovenkant van de waterpomp gieten, scheelt een hoop arbeid en spaart de waterpomp. 
 • 7/04/2018 - In memoriam Onze vereniging bereikte het droevige nieuws dat op 6 april onze oud-voorzitter Piet Schmit is overleden op 85 jarige leeftijd. Piet Schmit was nog steeds met veel plezier actief bij onze vereniging als klusjesman, zo monteerde hij bijvoorbeeld de waterpompen en voerde talloze reparaties uit op de tuincomplexen. Daarnaast was hij nog actief tuinder en altijd bereid voor een gezellig praatje. Wij zullen Piet Schmit erg missen en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
 • 21/3/2018 - De opkomst op de algemene ledenvergadering was hoog dit jaar, veel leden gaven gehoor aan de oproep van het bestuur om aanwezig te zijn op dinsdagavond 13 februari jl. De betrokkenheid bij onze vereniging van zowel bestaande als nieuwe leden doet het bestuur deugd. Er werd afscheid genomen van de bestuursleden Dhr. J. Dijkhuis, Dhr. H.J.W. Ruiter, Dhr. J. van den Berg en Dhr. P. Goulooze. Wij bedanken hun voor vele jaren toewijding en inzet. Dhr. A. Bos, Dhr. J. Otter, Dhr. D. C. Baars en Dhr. C. van der Wel nemen de taken over van de vertrekkende bestuursleden en zijn toegetreden tot het bestuur met toestemming van de leden. Wij wensen hun veel succes en wijsheid met de op zich genomen taken. De avond werd opgeluisterd door een presentatie van Ingrid de Jong en Femmy Hanekamp van het buitenlokaal en na de pauze was er een lezing/presentatie over grondbewerking gegeven door de heer Wassink die al ruim 50 jaar tuiniert. Hartelijk dank voor de gegeven presentaties. We wensen al onze leden een prettig seizoen met een mooie opbrengst. Een volledig verslag van de avond kunt u teruglezen door op de volgende link te klikken Verslag ALV 2018
 • 22/01/2018 - Oproep Algemene ledenvergadering 2018 op dinsdagavond 13 februari. Het bestuur roept alle leden op voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 13 februari 2018 in de grote zaal van kerk/zalencentrum “Open Hof”, De Zuid 2 in Dronten, aanvang om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur: de koffie staat klaar!). Onderstaand vindt u de agenda en bijlages. (Ter vergadering zal nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar zijn.)

   

Volkstuincomplex De Landmaten